KNAUF

Knauf-i prodhon sisteme ndërtimi. Këto lehtësojnë projektimin dhe ndërtimin, ofrojnë zgjidhje të plota me sukses dhe kursejnë kështu kohë. Ne arrijmë besimin tek partnerët tanë duke siguruar cilësi të pa kushtëzuar për lëndët e para dhe pajisjet, si edhe për produktet e gatshme dhe sistemet. Ne i ndihmojmë partnerët tanë në realizimin e ideve inovative dhe në krijimin e mirëqenies/komoditetit për njerëzit.

Adresa: Rr. “Sadik Zeneli”, R.B. 3/3, Nr.2

Telefon: +381 (0) 38 543 926
Fax: +381 (0) 38 543 850

Web: www.knauf-ks.com
Email: info@knauf-ks.com

P

roduktet

Knauf - sistemet e mureve në banimin kolektiv

Objektiv i kësaj analize është ndërtimi i mureve (klasikë vs. ndërtim i thatë), dhe aplikimi i tyre në objekte banimi sikurse: Mure ndarëse brenda një njësie banimi Mure ndarëse ndërmjet dy njësive banimore Muret ndërmjet njësive banimore dhe kafazit të shkallëve Muret e jashtme Muret ndërmjet hapësirave të ndryshme punuese Për krahasim është marrë nga njëra anë ekzekutimi klasik, dhe nga ana tjetër sistemet e preferuara Knauf. Jemi përcaktuar për propozimet e Knauf sistemeve të cilat I përmbushin kërkesat e zakonshme të një objekti në ndërtim e sipër, variante të tjera janë poashtu të mundshme. Kjo analizë bazohet në disa parametra: Trashësia e murit (cm) Pesha e murit (kg) Koeficienti I zëizolimit (dB) Koeficienti I izolimit termik (W/m K) Koha e ekzekutimit të 1.0 m muri (h)

Broshura Ndertim me sistem

Ndërtimi i lehtë është aktual Ne po përjetojmë një kohë të ndryshimeve dhe të transformimit të vlerave. Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë së komunikimit dhe lëvizshmëria vazhdimisht në rritje kanë ndryshuar si mjedisin privat të secilit ashtu edhe mënyrën e punës. Këto mënyra të reja jete kërkojnë ambiente të reja pune, në të cilat përdoruesit ta ndjejnë veten si në shtëpi. Referuar kërkesave të reja duhet që ndërtuesit të reagojnë. Ndërtimi i thatë është aktual dhe po e rrit potencialin e tij më tej. Përshtatja dhe transformimi janë elemente shumë të rëndësishëm për planifikimin e së nesërmes. Fuksionaliteti i lartë, fleksibiliteti dhe lëvizshmëria jane karakteristikat më të kërkuara dhe të vazhdueshme për "ndërtimin e lehtë të së nesërmes".

D11 Knauf Tavane me pllakë gipsi

Knauf Safeboard

Profili i Knauf Safeboard Duke iu falënderuar Knauf Safeboard, vendosja e shiritave të plumbit në fuga i takon së kaluarës. Fugat tani trajtohen vetëm me masë stukimi Safeboard. Kështu kursehet në kohë dhe në kosto. Me përdorimin e teknikave të palosjes dhe të lakimit, mundësitë kreative janë të pakufizuara. Formësimi dhe thyerja e kontrolluar e pllakave janë të mundshme. Në këtë mënyrë përpunimi i pllakave bëhet shumë i lehtë. Përdoret vetëm një lloj i pllakave. Në këtë mënyrë përjashtohen mundësitë e përdorimit të gabuar. Në rast të nevojës për trashësi të ndryshme ekuivalente të plumbit, ndërrohet vetëm sasia e kërkuar e pllakave Safeboard.

F421 Stuko nivelizuese Knauf 415

Stuko fisnike dhe masë nivelizuese për rrafshim të dyshemeve

Knauf Rotband Suva gipsi për lëmim P121.de

Përshkrimi i prodiuktit Rotband Haftputzgips është një suva gips dore me shtesa të veçantë për sipërfaqe të lëmuara për ambiente të mbyllura. Forma e paketimit 30 kg-thesi Material-Nr. 00002862 Ruajtja Thasët të deponohen në vende të thata, mbi paleta druri. Deponimi i aftë për rreth 3 muaj Cilësia Në përputhje me EN 13279-1 produkti i nënshktrohet testit fillestar si dhe kontrollës së Fabrikës dhe mban shenjën CE..

Knauf Soundboard

Knauf Soundboard E padukshme, por e dëgjueshme Kur muret dhe tavanet këndojnë dhe tingëllojnë Arkitektura estetike tani më jo vetëm që mund të shihet, por edhe mund të dëgjohet. Altoparlanti sipërfaqësor Knauf Soundboard bëhet plotësisht i padukshëm dhe njëkohësisht siguron tinguj të këndshëm.

Suvatë Knauf Për një kualitet më të mirë jetësor

Cilësitë konstruktive, statike dhe fizike të sistemeve Knauf mund të arrihen vetëm me aplikimin e të gjitha komponenteve të sistemeve Knauf ose të produkteve të preferuara nga Knauf. Ndjenjë e komforit në tërë shtëpinë Gipsi – dhuratë e natyrës Gipsi është një ndër materialet më të lashtë natyrorë. Gati për mijëra vite njeriu e gëzon këtë dhuratë të natyrës: hapësirat e gipsuara në piramida, deri tek ornamentet nga gipsi në ndërtimet e barokut. Sot gipsi, me praninë e gjithanshme, sjell me vete një ambient të këndshëm dhe zgjidhje kreative për miliona objekte bashkëkohore.

Knauf - Sistemet zëizoluese

Zëizolimi funksionon edhe ndrysheNevoja Zëizolimi është në radhë të parë detyrë e projektuesve, e rregulluar kjo sipas Normave të lejuara psh. ÖNORM B 8115 "Zëizolimi dhe akustika e ambientit në ndërtime të larta". Atje janë të përcaktuara kërkesat minimale, të cilat shpesh në praktikë nuk janë të mjaftueshme. Nevoja për qetësi, sot është shpesh më e lartë se sa zëizolimi i kërkuar nga normat standarde të planifikuara dhe të vendosura.

Knauf Rotband - Suva gipsi për lëmim

Rotband Haftputzgips është një suva gips dore me shtesa të veçantë për sipërfaqe të lëmuara për ambiente të mbyllura Rotband Haftputzgips është një suva gips dore me shtesa të veçantë për sipërfaqe të lëmuara për ambiente të mbyllura. Forma e paketimit 30 kg-thesi Material-Nr. 00002862 Ruajtja Thasët të deponohen në vende të thata, mbi paleta druri. Deponimi i aftë për rreth 3 muaj. Cilësia Në përputhje me EN 13279-1 produkti i nënshktrohet testit fillestar si dhe kontrollës së Fabrikës dhe mban shenjën CE..

F421 Stuko nivelizuese Knauf 415

Stuko nivelizuese Knauf 415 përdoret si masë fisnike stukimi vetë rrjedhëse me trashësi shtrese deri 5mm dhe si masë nivelizimi të dyshemeve të pa rrafshëta deri 15mm. Fortësia e rezistencës ndaj rrotave të karrigeve arrihet prej shtresave 2mm e më tepër. Stuko nivelizuese Knauf 415 dedikohe vecmas për stukimin e pjesëve të gatshme etrichu, si Knauf Brico apo Knauf TUB, si dhe estrichu prej sulfatit të kalciumit, si estrichu rrjedhës dhe të estrichut cimentoje.

Suvatë Knauf

Suvatë Knauf Paralyerjet, Suvatë dhe Patinimet në bazë gipsi Gipsi – dhuratë e natyrës Gipsi është një ndër materialet më të lashtë natyrorë. Gati për mijëra vite njeriu e gëzon këtë dhuratë të natyrës: hapësirat e gipsuara në piramida, deri tek ornamentet nga gipsi në ndërtimet e barokut. Sot gipsi, me praninë e gjithanshme, sjell me vete një ambient të këndshëm dhe zgjidhje kreative për miliona objekte bashkëkohore. Suvatim në “një hap”. Suvatë Knauf gips dhe glet janë zgjidhje revolucionare për dallim nga të gjithat teknikat e tjera të suvatimit. Për dallim nga suvatimi klasik i cili zbatohet në katër faza dhe për të cilën janë të nevojshme disa ditë, me Knauf suvatohet me “një shtresë” dhe po në të njejtën ditë përfitohet një shtresë e gatshme e patinuar (gletuar).

Knauf Betokontakt

Knauf Betokontakt është një astar (bayë) e gatshme lidhëse për suvatim gipsi, i përbërë nga rrëshira sintetike me rërë kuarci, me ngjyrë rozë dhe rezistente ndaj alkalinës. Forma e paketimit 20 kg kovë Materiali-Nr. 00005454 Ruajtja: Të ruhet në ambiente të brendshme në temperatura (+5 C ° deri +25 C°) i mbyllur në enë origjinal, me afat qëndrueshmërie 18 muaj. Të mbrohet nga rrezet direkte të diellit ose efektit të ngrohjes. Cilësia Produkti i nënshtrohet kontrollit të cilësisë së vazhdueshme nga fabrika.

Knauf Grundiermittel bazë (astar) për suvatime të brendshme

Fushëveprimi: Për brenda, për mbushje substrat shumë absorbues i fortë,vendoset në sipërfaqet (blloqe, siporeks, materiale të perziera...) më së miri në gjendje të freskët, të fshihen me ujë nga sipërfaqet e ndotura. Materialet e thata munden, gradualisht me rrëshirë sintetike holluese (acetat etilik ose tretës të ngjashëm) të bymehen.

Knauf Fireboard

Pllakat e gipsit Knauf Fireboard përdoren në të gjitha sistemet e ndërtimit të thatë, veçanërisht kur kërkohen zgjidhje optimale të mbrojtjes nga zjarri. Ato përdoren në sistemet si: Veshje tavani dhe tavan i varur; mur me konstruksion metalik; puse teknike; Sistemi Knauf Cubo dhomë brenda dhomës; veshje mbrojtëse nga zjarri të binarëve të drurit dhe kollonave prej çeliku; ndërtimin e kanaleve për kabuj elektrikë dhe të ajrimit; mbrojtje inxhinierike nga zjarri. Knauf Fireboard përdoret edhe në ndërtimin e brendshëm të anijeve.Dimensionet e pllakes kunder zjarrit jane 2000 x1250 mm dhe trashesia e tyre sillet prej 15, 20, 25 dhe 30 mm.

Knauf Soundboard

Pllakat gipskarton Knauf Soundboard (12.5 mm)-altoparlant i integruar Pllakat gipskarton soundboard permbajne altoparlant te integruar ne veti si element I padukshem. Frekuenca e zerit qe ofron ky altoparlant eshte 100-18.000 HZ. dhe montohet ne te njejtin nivel me pllaken e gipskartonit. Perbehet nga nje pllake Knauf gipskartoni si membrane e sheshte e cila nepermjet nje spiraleje zeri te montuar ne pjesen e pasme te pllakes dhe parimit te shenderrimit te rrezeve thyerse shenderrohet ne altoparlant.Ne baze te standardeve EN520 kjo pllake eshte e tipit DFH2.

Knauf Safeboard

Pllakat Knauf Safeboard F13 HRK (GKF 12.5 mm) Pllakat rrezembrojtëse Knauf Safeboard përdoren në tavane dhe mure tek dhomat e radiografive të klinikave dentare dhe klinikave të llojeve te tjera spitalore. Ofrojnë mbrojtje të levërdishme dhe nuk kanë plumb në përbërjen e tyre. Po ashtu kanë veti të mira zëizoluese, zjarrduruese dhe përpunohen lehtë.

Knauf Piano Pllakë Zëizoluese

Pllakat zëizoluese Knauf Piano janë pllaka me dendësi te lartë për veshjen e konstruksioneve të sistemeve të mureve ndarëse, tavaneve te varura si dhe për veshje te mureve me kërkesa të larta zëizoluese. Prodhohet në dy lloje, tip GKB dhe tip GKF. E para përdoret ne rastet kur ne hapësiren ku përdoret nuk ka kërkesa te larta të mbrojtjes nga zjarri ndërsa tipi GKF i plotëson ato kërkesa. Trashësia e pllakës është 12.5 mm për GKB dhe 15.0 mm për GKF.

Pllakat Knauf Cleaneo Acoustic

Pllakat Knauf Cleaneo® Acoustic jane pllaka gipskartoni me permbajtje zeoliti, mineral qe funksionon si mikrofilter per pastrimin e ajrit. Po ashtu kjo pllake rekomandohet ne ambiente ku kerkohet abrorbim me i mire i zerit, duke reduktuar efektin e jehones. Klasa e abrorbimit te zerit C dhe D. Pllaka Cleaneo® Acoustic standard 4SK I k ate kater brinjet te drejta. Ne bashkimet e pllakave lihet nje fuge prej 3.0 mm e cila me pas mbusht dhe stukohet me stukon Knauf Uniflott.

Pllaka masive Knauf

Pllake per veshjen e konstruksioneve ne sistemet ndarese si tavane te varura, mure ndarese me kerkesa te larta statike dhe te mrojtjes nga zjarri, veshje te kateve nen çati dhe hapesira me kerkesa te larta zeizoluese, termoizoluese dhe hidroizoluese. Mbeshtjellesi prej kartoni eshte special, rezistent ndaj zjarrit njekohesisht siperfaqe perfekte per tu veshur me pllaka qeramike. Prodhohet metrashesi prej 20.0 mm dhe 25.0 mm dhe me dimensione 2000x625x20(25)mm dhe 2600x625x20(25)mm. Sipas standardeve EN 520 pllaka masive Knauf eshte e tipit DF dhe DFH2

Pllake Knauf Diamant

Pllake Knauf Diamant Pllake gipskarton special e forte per plotesimin e kerkesave te larta te mbrojtjes nga zjarri, me veti te mira ze izoluese dhe e qendrueshme ndaj goditjeve dhe hapesirave me lageshti. Knauf Diamant rekomandohet te perdoret kur kemi nevoje per lartesi te medha muri per shkak te fortesise qe ka. Dimensionet e pllakes jane 2500x1250x12.5 mm dhe ne baze te normave EN 520 emertohet me shifren DFH2IR.

Pllaka gipskarton Knauf kunder lageshtise + zjarrduruese

Pllaka gipskarton Knauf kunder lageshtise + zjarrduruese, sherben per veshjen e konstruksioneve ne sistemet si: tavane te varura, mure ndarese, veshje muri, mur per instalime ne ambiente me lageshti te madhe dhe me kerkesa te larta te mbrojtjes nga zjarri. Ne perberjen e saj kjo pllake ka 2% fibra xhami dhe aftesi te thithjes se ujit me >10%. Poashtu ne eshte e mbeshtjellur me karton special rezistent ndaj lageshtise dhe zjarrit. Ne baze te normave EN 520 kjo pllake emertohet DFH2.

Pllaka kunder lagështisë

Pllaka kunder lageshtise per veshjen e konstruksionit ne sistemet si muret e varura, veshje muri, mur per instalime sanitare ne ambiente me lageshti relative te ajrit deri ne 95%,aty ku ka kontakt direkt me ujin. Rekomandohet te trajtohet me shtrese hidroizoluese Knauf Flachendicht. Pllaka ka trashesi prej 12.5mm dhe vendosja e pllakave te qeramikes mbi te kryhet sipas rekomandimeve te fletes teknike Knauf. Tipi I pllakes sipas norms EN 20 eshte H2 dhe ka aftesi thisese te ujit <10%.

Gipskarton Zjarrduruese

Pllake zjarrduruese per mure ndarese, tavane te varura, veshje te mureve dhe ambiente te brendshme me kerkesa te mbrojtjes nga zjarri. Ne perberjen e kesaj pllake ka 2% mikrofibra si dhe karton special rezistent ndaj zjarrit. Sipas normave EN 520 pllaka eshte e tipin DF dhe ka trashesi prej 12.5mm, 15.0mm dhe 18.0mm.

Pllakë Ndërtimore

Pllake e thjeshte per aplikim ne mure ndarese, tavane te varura, dizajne te ndryshme te tavaneve, veshje muri etj. Vendoset me konstruksion me profila metalik Knauf dhe perdoret per ambiente te brendshme me kushte normale pune. Tipi I pllakes sipas normave EN 520 eshte tip A. Prodhohet ne trashesi prej 9.5mm, 12.5mm, 15.0mm dhe 18.0mm.